EU Projekti

U tijeku je provedba projekta
„Cetina SAMBA“

NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0219

Financira Europska unija – NextGenerationEU

NATURALIS, d.o.o. je 1. rujna 2022. godine započeo s provedbom projekta „Cetina SAMBA“, sukladno pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Komercijalizacija inovacija“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

Nositelj projekta: NATURALIS, d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 1.424.159,21 eura
EU udio u financiranju projekta: 353.556,87 eura
Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 1.9.2024.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Hrvoje Godinić, info@cetina.hr

Svrha projekta je kreirati uvjete za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda iz nove linije funkcionalnih voda – Cetina Samba. Projekt sadrži dva segmenta: i) organizacijsku transformaciju tvrtke kroz inovaciju procesa i organizacije poslovanja te ii) nabavu materijalne imovine nužne za provedbu inovacije procesa.

Projekt uključuje sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Inovacija procesa proizvodnje
  2. Nabava materijalne imovine
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost

Provedbom planiranih aktivnosti postići će se idući rezultati:

  • Inovativna linija proizvoda (2) Cetina SAMBA nastala primjenom rezultata istraživanja i razvoja je u fazi TRL 9
  • Nabavljena je i implementirana materijalna imovina nužna za provedbu projektnih aktivnosti
  • Inoviran je proces proizvodnje

Više informacija na:

https://planoporavka.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost NATURALIS, d.o.o.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

NAZIV FONDA: Europski fond za regionalni razvoj
NAZIV OPERATIVNOG PROGRAMA:  Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
NAZIV JAVNOG POZIVA: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2
NAZIV KORISNIKA: NATURALIS, d.o.o.
BROJ UGOVORA: KK.03.2.1.19.0562
NAZIV PROJEKTA: Naturalis – integracija i optimizacija poslovnih procesa
GLAVNI CILJ PROJEKTA: Integracija 9 poslovnih procesa, unaprjeđenje IKT infrastrukture tvrtke te jačanje ljudskih resursa.
KRATAK OPIS PROJEKTA: Projektom su nabavljena sofisticirana IKT rješenja kojima su integrirani svi poslovni procesi u holističku poslovnu cjelinu: ERP rješenje za upravljanje poslovanjem, DMS sustav za upravljanje informacijama i dokumentima, sustav za upravljanje voznim parkom te hardverska oprema. Provedbom projekta tvrtka je integrirala poslovne funkcije, optimizirala procese te povećala produktivnost rada, čime je poboljšala tržišnu konkurentnost i osigurala nužne preduvjete za dugoročan i održiv poslovni rast.
REZULTATI PROJEKTA: Provedbom predmetnog projekta unaprijeđeni su i integrirani poslovni procesi, unaprijeđena je IKT infrastruktura te su osnaženi ljudski resursi.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.357.140,68 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 850.530,32 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.12.2019 – 02.06.2021.
KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE: Naturalis d.o.o., Hrvoje Godinić, direktor
W: www.cetina.hr, M: info@cetina.hr
T: +385 21 660 620, F: +385 21 660 619
www.strukturnifondovi.hr

_
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

NAZIV FONDA: Europski fond za regionalni razvoj
NAZIV OPERATIVNOG PROGRAMA:  Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
NAZIV JAVNOG POZIVA: Inovacije u S3 područjima
NAZIV KORISNIKA: NATURALIS, d.o.o.
BROJ UGOVORA: KK.03.2.2.06.0033
NAZIV PROJEKTA: Cetina Laganini
GLAVNI CILJ PROJEKTA: Projekt je za svrhu imao kreirati organizacijske i procesne uvjete za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda. Inoviranjem organizacije poslovanja, poslovnih procesa i uvođenjem tehničkih kapaciteta nužnih za njihovu provedbu, projekt je rezultirao uvjetima nužnim za pokretanje proizvodnje inovacije.
KRATAK OPIS PROJEKTA: Tvrtka na tržište uvodi novu paletu proizvoda u segmentu funkcionalnih voda. Projekt je rezultirao novom organizacijskom metodom te inoviranim i tehnički kapacitiranim procesima čime je ostvarena komercijalizacija inovacije.  Posljedično, očekuje se rast prihoda od prodaje te povećanje prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti tvrtke.
REZULTATI PROJEKTA: Predmetnim projektom uvedena je nova organizacijska metoda, inovirani su ključni poslovni procesi tvrtke te osigurana komercijalizacija inovacije i iskorak tvrtke u novu tržišnu nišu.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.990.812,66 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 4.879.861,12 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.05.2020 – 02.05.2022.
KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE: Naturalis d.o.o., Hrvoje Godinić, direktor
W: www.cetina.hr, M: info@cetina.hr
T: +385 1 6252 300, T: +385 21 660 620, F: +385 21 660 619
www.strukturnifondovi.hr

_
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj
NAZIV OPERATIVNOG PROGRAMA:  Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
NAZIV JAVNOG POZIVA: „Kompetentnost i razvoj MSP“
NAZIV KORISNIKA: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
BROJ UGOVORA: KK.03.2.1.05.0279
NAZIV PROJEKTA: „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“
GLAVNI CILJ PROJEKTA: Povećanje konkurentnosti tvrtke Naturalis kroz širenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju proizvodnje
KRATAK OPIS PROJEKTA: Predmetni projekt uključuje nabavu novih strojeva i opreme za povećanje proizvodnih i logističko-manipulativnih procesa te modernizaciju procesa kontrole kvalitete proizvoda. Uz nabavu novih strojeva i opreme, provedena je i ciljana edukacija djelatnika za njihovo adekvatno korištenje, čime su ojačani ljudski kapaciteti Tvrtke. Projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti Tvrtke na međunarodnom tržištu.
REZULTATI PROJEKTA: Predmetni projekt je učinkovitim upravljanjem uspješno proveden, sukladno preuzetim obvezama i logičkoj matrici. Prošireni su kapaciteti proizvodnje te je povećana učinkovitost proizvodnog procesa. Povećani su i kapaciteti i unaprjeđene mogućnosti u procesu kontrole kvalitete proizvodnje. Ojačani su kapaciteti djelatnika u proizvodnji usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 16.335.536,53 HRK
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 13.068.429,53 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 6.016.598,82 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.12.2017.-01.06.2019.
KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE: Naturalis d.o.o., Hrvoje Godinić, direktor
W: www.cetina.hr, M: info@cetina.hr
T: +385 1 6252 300, T: +385 21 660 620, F: +385 21 660 619
www.strukturnifondovi.hr

_
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

1. Javna nabava

PREDMET NABAVE: Nabava paletizatora – sustava za paletizaciju PET boca
VRSTA POSTUPKA NABAVE: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
NARUČITELJ: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057
KONTAKT OSOBA: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr
KRATAK OPIS NABAVE: Projektom je planirana nabava sustava za paletizaciju koji služi automatizaciji procesa te doprinosi povećanju produktivnosti. Paletizator je neophodan za optimizaciju procesa finalizacije gotovih proizvoda te pripreme za otpremu. Pored navedenog, planirana je i edukacija djelatnika za korištenje predmetnog sustava.
DATUM OBJAVE: 08.12.2017.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.12.2017.
Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
DOKUMENTACIJA:
Obavijest o nabavi
Obavijest o odabiru
Dokumentacija za nadmetanje

2. Javna nabava / 2. Public Procurement

PREDMET NABAVE / SUBJECT OF PROCUREMENT: Nabava proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika / Water filling production line with employee training
VRSTA POSTUPKA NABAVE / PROCUREMENT TYPE : Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi / Goods – Procurement with publication of the Procurement Notice
NARUČITELJ / CONTRACTING AUTHORITY: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB/VAT Number: 19514005057
KONTAKT OSOBA / CONTACT PERSON: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr
KRATAK OPIS PREDMETA NABAVE / BASIC INFORMATION ON THE SUBJECT OF PROCUREMENT: Predmet nabave je nabava Proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika. Predmet nabave obuhvaća cjelokupnu proizvodnu liniju za punjenje vode s uključenom isporukom, optimizacijom i puštanjem u pogon. / Procurement subject is Water filling production line with employee training. The scope of procurement subject includes the entire water filling production line with delivery, optimization and commissioning included.
DATUM OBJAVE / RELEASE DATE: 20.03.2018. / 20. March 2018
ROK ZA DOSTAVU PONUDA / DEADLINE OF OFFER DELIVERY: 10.04.2018. / 10. April 2018
Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
DOKUMENTACIJA / DOCUMENTATION:
Obavijest o nabavi
Procurement notice
Dokumentacija za nadmetanje
Tender documentation

3. Javna nabava

PREDMET NABAVE: Viličari
VRSTA POSTUPKA NABAVE: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
NARUČITELJ: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057
KONTAKT OSOBA: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr
KRATAK OPIS NABAVE: Projektom je planirana nabava 5 viličara od čega 2 čeona s pogonom na plin, 2 čeona s elektro pogonom te 1 ručni električni.
DATUM OBJAVE: 24.05.2018.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 15.06.2018.
Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
DOKUMENTACIJA:
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje

Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.