Crkva sv. Spasa – starohrvatski dragulj u naručju Dinare

Uz sam rub Parka prirode Dinara, tek nekoliko minuta vožnje od nekadašnjeg naselja Verhrika, današnje Vrlike, nalazi se jedno od najbolje očuvanih starohrvatskih sakralnih zdanja predromaničkog stila – crkva sv. Spasa na Cetini.